Biografi

Kort beskrivning av mig själv:

Jag är född 1938 i Göteborg och är sedan 1976 verksam i Trollhättan. Idag arbetar jag mest i akvarell och olja där landskapsmotiv utgör den största delen men är även en skicklig illustratör och skulptör. Förutom konsten tar jag uppdrag i porträttmåleri och är kursledare för medborgarskolan i kalligrafi och akvarell.
I slutet av 50-talet utbildade jag mig till litograf på Konsthögskolan Valand i Göteborg och arbetade några år inom området. Konstnärskapet har varit mer i form av en fritidssysselsättning under min yrkeskarriär men jag har under vissa anställningar även producerat annonsmaterial etc.
Förutom ett flertal utställningar runt om i landet blev jag kontaktad av ett galleri i Göteborg som gav mig möjligheten att ställa ut på galerie Jean Camion i Paris vilket var en spännande erfarenhet.

Göte Sjöqvist

Hamnen i min födelsestad Göteborg sommaren 2012.